Betalingsbetingelser

For at reservere en safari hos, Side By Side Safaris, skal der indbetales et depositum på 50% af safariens pris, baseret på den daglige rate.

Det resterende beløb (50%), baseret på den daglige rate, skal betales senest 60 dage før påbegyndelse af safarien.

Alle trofæafgifter skal betales senest 60 dage før påbegyndelse af safarien. Hvis det skulle ske, at kunden ikke får nedlagt alle de forudbetalte vildtarter, vil der ved afslutningen af safarien, blive tilbagebetalt kontant, for de vildtarter der ikke måtte være nedlagt.
Nedlægges flere dyr end forudbetalt, skal disse afregnes kontant ved safariens afslutning.

Hos Side by Side Safaris vurderes et dyr som værende anskudt, hvis der findes blod (bloddråber) eller knoglesplinter fra et dyr, der er skudt til, og at dyret ikke findes efter grundig eftersøgning. Et sådan (anskudt) dyr vil blive afregnet til fuld pris.

Ved afbestilling af en planlagt safari tilbagebetales depositum for daglig rate ikke, med mindre afbestilling sker minimum 90 dage før den planlagte påbegyndelse af safarien. Det vil med samme tidsfrist være muligt at ændre tidspunktet for safarien, uden at der skal indbetales nyt depositum.

Hvis safarien aflyses mere end 90 dage før planlagt start, vil depositum blive refunderet, dog fratrækkes et gebyr på 15% af den totale pris for den daglige rate.

Ved safariens afslutning, kan betaling kun foretages med kontanter. Der kan kun betales med € (Euro).

Side by Side Safaris forbeholder sig ret til at ændre betingelser og priser uden forudgående varsel. Fra datoen for indbetalt depositum for en safari, vil prisen ligge fast.

Mens der gøres alt for at beskytte vores gæster, frasiger Side by Side Safaris sig erstatningsansvar for eventuelle uheld, skade, sygdom eller tab af ejendom, opstået under safarien.

Side By Side Safaris klienter vil under hele safarien jage på egen risiko, og vil før safariens påbegyndelse underskrive en erklæring om dette (Indemnity form).

Kødet fra de dyr der nedlægges på safarien af klienten, tilhører Side By Side Safaris.

Download betingelserne her