Facts
  • NAME: CHACMA BABOON
  • SCIENTIFIC NAME: PAPIO URSINUS
  • WEIGHT MALE: 21-45 KG
  • WEIGHT FEMALE: 12-25 KG
  • MATING SEASON: THROUGHOUT THE YEAR
Baboon

Den Sydafrikanske Chacma Baboon(Bavian) har et langt snudeparti og veludviklede hjørnetænder. Hanner er større end hunner. De er udbredt over det meste af Afrika men specielt i Sydafrika, er der en stor bestand.

Bavianer er dagaktive, færdes fortrinsvis på jorden og er dygtige svømmere. De lever af frugter, blade, rodknolde, mindre dyr og insekter, som de finder på jorden. Skal det gå hurtigt, kan de samle forråd i specielle udposninger på kinderne og vente med fortæringen til senere.

Om dagen færdes bavianerne i flokke på mellem 10 og 50 individer med én eller flere hanner i spidsen.

Om natten søger Bavian-grupper sammen på specielle sovepladser, hvor de er beskyttet mod rovdyr. Sådanne sovegrupper kan tælle over 500 individer.

Bavianer har mange fjender, men er godt rustet til at forsvare sig. De skarpe hjørnetænder kan være dødelige for en angriber, og i fællesskab kan en gruppe bavianer jage en leopard på flugt.

På grund af dens fænomenale syn og deres primære levested i bjergområder vanskeliggøres jagten, som kan byde på store udfordringer med denne vildtart.

Til jagt efter Bavian, kan der være brug for fladt-skydende riffelkalibre, da lange skudhold ofte opstår i det bjergrige terræn. Valget af riffelkaliber til denne vildtart vil ofte være en .270 eller 30.06. Større kalibervalg kan også anbefales.

Side By Side Safaris eksklusive jagt-lodge er placeret midt i jagtområdet for Bavian. Der kan jages direkte fra lodgen.