Facts
  • NAME: CAPE GRYSBOK
  • SCIENTIFIC NAME: RAPHICERUS MELANOTIS
  • WEIGHT MALE: 8-12 KG
  • WEIGHT FEMALE: 8-10 KG
  • SHOULDER HEIGHT MALE: 45-55 CM
  • SHOULDER HEIGHT FEMALE: 45-50 CM
Grysbok, Cape

Trofæjagt efter Cape Grysbok, er for den jæger, der ønsker at jage en unikt og sjælden vildtart.

Kun hannerne bærer opretstående små horn, og hannerne spottes normalt værende alene. Det er kun i brunsten, at de ses værende i par.

Disse små dyr er kun aktive om natten. Både hanner og hunner kan være ekstremt territoriale. De forsvarer deres territorium mod alle udfordrere. Cape Grysbok lever udelukkende af små blade fra træer og buske.

Cape Grysbok skal ikke forveksles med vildtarten Sharpe´s Grysbok, som lever i den nordlige region af Sydafrika. Disse to forskellige Grysbok, er dog nemme at forveksle, da de fysiske forskelle er ganske små.

Mange mindre riffelkalibre kan effektivt anvendes til jagt efter denne lille vildtart. Der kan sågar med succes anvendes store riffelkalibre, hvis der blot skydes med fuldkappet riffelammunition.

Jagt efter Cape Grysbok vil foregå om natten på Side By Side Safaris store jagt-koncession langs kysten, øst for byen Port Elizabeth. Denne jagt-koncession, regnes for at være en af de bedste til Cape Grysbok i Sydafrika.

cape_grysbuck_jagt

Cape-Grysbok-2015