Facts
  • NAME: RED HARTEBEEST
  • SCIENTIFIC NAME: ALCELAPHUS BUCELAPHUS
  • WEIGHT MALE: 150 KG
  • WEIGHT FEMALE: 120 KG
  • SHOULDER HEIGHT MALE: 1.25 M
  • SHOULDER HEIGHT FEMALE: 1.15 M
  • MATING SEASON: MARCH/ APRIL
Hartebeest, Red

Red Hartebeest er kendt for udformningen af dens bemærkelsesværdige horn.
Begge køn bærer disse meget unikke horn dog er hannernes markant kraftigere.

Red Hartebeest har et stærkt flokinstinkt, den danner flokke på op til 20 dyr. Tyrene er ekstremt territoriale og vil forsvare deres område mod alle udfordrere for enhver pris.

Red Hartebeest er almindeligt forekommende i tørre savanne-områder. Hartebeest foretrækker de åbne sletter, mens den også kan findes i åbent bush land. Den er primært en græsæder, men kan også ses spise blade fra træer og buske.

Det kan anbefales at anvende en relativt stor riffelkaliber til denne skudstærke vildtart. Af effektive riffelkalibre til denne vildtart kan anbefales en 7mm, 30-06 eller sågar en 300 Mag.

Side By Side Safaris eksklusive jagtlodge er placeret tæt på jagtområdet for Red Hartebeest. Trofækvaliteten i området er i den absolutte topklasse.

red_hartebeest_jagt