Facts
  • NAME: BLACK BACKED JACKAL
  • SCIENTIFIC NAME: CANIS MESOMELAS
  • WEIGHT MALE: 8 KG
  • WEIGHT FEMALE: 7 KG
  • SHOULDER HEIGHT MALE: 38 CM
  • SHOULDER HEIGHT FEMALE: 38 CM
  • MATING SEASON: THROUGHOUT THE YEAR
Jackal, Black Backed

Black Backed Jackal findes i hele det sydlige Afrika. Den eneste bemærkelsesværdige forskel mellem hannen og hunnen, er at hannerne vejer lidt mere.

Dette snu lille rovdyr, lever blandt andet af at nedlægge unge antiloper. Deres primære føde, er dog baseret på mus, harer, såvel som større insekter og frugt. Black Backed Jackal foretrækker åbne, tørre græsarealer med tilstrækkelig dækning.

Black Backed Jackal er fantastisk til at tilpasse sig alle typer terræn og levesteder. Den lever normalt solitær.

Black Backed Jackal kan nedlægges med næsten enhver riffel. Ofte vil en skudchance opstå, mens man er på jagt efter en anden vildtart, så valget af riffel og riffelkaliber til sjakal, vil ofte være den som man har ved hånden. Det kan anbefales at man bruger fuldkappede projektiler til denne vildtart.

Skal chancerne øges for at nedlægge den meget sky Sjakal, skal der forsøges med spotlights og elektronisk rovdyrkalder om natten.