Facts
  • NAME: VERVET MONKEY
  • SCIENTIFIC NAME: CHLOROCEBUS PYGERYTHRUS
  • WEIGHT MALE: 3,9-8,0 KG
  • WEIGHT FEMALE: 3,4-5,3 KG
  • MATING SEASON: THROUGHOUT THE YEAR
Monkey, Vervet

Den Sydafrikanske Vervet Monkey, er udbredt over det meste af Sydafrika, hvor der findes en stor bestand. I daglig tale, kaldes denne abe for (Blue ball), grundet hannernes ekstrem blå testikler.

Vervet Monkeys er dagaktive, færdes henholdsvis på jorden, samt i trætoppe. De lever af frugter, blade, rodknolde, mindre dyr og insekter, som de finder på jorden.

Om dagen færdes Vervet Monkey i flokke på mellem 10 og 50 individer med én eller flere hanner i spidsen.

Om natten søger Vervet Monkey-grupper sammen på specielle sovepladser i tætte træer, hvor de er beskyttet mod rovdyr.

På grund af dens fænomenale syn vanskeliggøres jagten, som kan byde på store udfordringer med denne vildtart.

Det kan anbefales at skyde denne vildtart med et haglgevær eller salonriffel kaliber .22.

Side By Side Safaris eksklusive jagt-lodge er placeret midt i jagtområdet for Vervet Monkey. Der kan jages direkte fra lodgen.

vervet_monkey_jagt