Facts
  • NAME: VAAL RHEBUCK
  • SCIENTIFIC NAME: PELEA CAPREOLUS
  • WEIGHT MALE: 20 KG
  • WEIGHT FEMALE: 18 KG
  • SHOULDER HEIGHT MALE: 75 CM
  • SHOULDER HEIGHT FEMALE: 72 CM
  • MATING SEASON: APRIL
Vaal Rhebok

Vaal Rhebok er en mellemstor antilope, grå-brun i farven med tykke, uldne hår. Den Lever på nogle af de højeste bjerge der findes i Eastern Cape i Sydafrika.

Kun hannerne bærer horn, som er opretstående og spidse. De ses ofte i familiegrupper på op til omkring 12 dyr, der består af en han og resten hunner og unger.

Vaal Rhebok lever udelukkende af græs i de højtliggende bjergområder. Naturlige fjender for Vaal Rhebok er leopard og Caracal og for de unge dyr er det også, Sjakal, bavianer og ørne.

Til denne vildtart, skal man vælge den riffel, som man skyder bedst med. Det kræver ikke nogen specielt stor riffelkaliber for at nedlægge en Vaal Rhebok. Det er dog ofte krævende lange bjerg-skud der vil forekomme til denne vildtart. Derfor anbefales det at anvende fladt skydende riffelkalibre.