Facts
  • NAME: WARTHOG
  • SCIENTIFIC : PHACOCHOERUS AETHIOPICUS
  • WEIGHT MALE: 100 KG
  • WEIGHT FEMALE: 70 KG
  • SHOULDER HEIGHT MALE: 70 CM
  • SHOULDER HEIGHT FEMALE: 60 CM
  • MATING SEASON: APRIL/ MAY
Warthog

Warthog (Vortesvin) er et meget populært jagttrofæ for mange safari klienter.
Vortesvin favoriserer åbent terræn, vandhuller og udtørrede flodsenge. De ses ofte græsse på nyligt spiret græs. Navnet kommer fra vorterne i deres ansigt, to på hunnernes og fire på hannernes.

Hjørnetænderne varierer i størrelse, men kan blive meget lange hos hannerne. Hanner er som oftest lidt større i krop end hunnerne.

Når der jages vortesvin, forsøges ofte i sumpede områder, eller nær vandhuller. De bor ofte i forladte huler gravet af en Ant-bear.

Vortesvin ses normalt i små familiegrupper. Soen og smågrise blive sammen for nogen tid (op til 3 år) Ornen tilstøder sig gruppen når parringstiden nærmer sig.

Vortesvin ser dårligt, men dens næse og ører fungerer ganske godt! En 7mm eller 30.06 vil være effektiv til denne vildtart.

Side By Side Safaris kan tilbyde jagt efter trofæbærende vortesvin, i et spændende jagtområde, som byder på en perfekt biotop for vortesvin med masser af vand og sumpede områder.

Warthog-2015