Facts
  • NAME: BLUE WILDEBEEST
  • SCIENTIFIC NAME: CONNOCHAETES TAURINUS
  • WEIGHT MALE: 250 KG
  • WEIGHT FEMALE: 180 KG
  • SHOULDER HEIGHT MALE: 150 CM
  • SHOULDER HEIGHT FEMALE: 135 CM
  • MATING SEASON: MARCH, APRIL & MAY
Wildebeest, Blue

Blue Wildebeest findes ofte græssende på savannen, men dens levested er i lige så høj grad i bjergrigt tæt terræn.

Dens gamle levesteder er svundet meget, dog findes stadig en stor bestand i Afrika. Side By Side Safaris, råder i dag over store jagtområder i Eastern Cape i Sydafrika, hvor der finders en stærk bestand af denne vildtart, med en super trofækvalitet.

Begge køn bærer horn og er af lignende størrelse og farve, dette vanskeliggør at skelne tyre fra køerne. Den tydeligste forskel er at hannerne har tykkere hornbaser.

Denne hårdføre vildtart, kræver en minimumskaliber af 0,270. En .300 Magnum med 200 eller 220-grain kugler er et andet glimrende alternativ. Jages der i tæt terræn, vil endnu større kalibre og tungere kugler kunne anbefales.

Blue Wildebeest, er kendt for at være ekstrem farlig, når den er såret. Derfor anbefales det på det kraftigste, at repetere hurtigt efter første skudafgivelse til dyret, for at kunne skyde igen, hvis ikke dyret går ned øjeblikkeligt efter første skudafgivelse.

Blue-Wildebeest-2015

blue_wildebeest_jagt