Bjergjagt på Bushbuck med Side by Side Safaris

Bushbuck er udbredt over store dele af Afrika, hvor den lever under meget forskellige terrænforhold. I Eastern Cape provinsen, i et område tæt på vores eget Klipplaat revir, er der en mindre, men meget stærk bestand af Cape Bushbuck, som lever i et decideret bjergområde med terrænhøjder på over 2.000 meter. Her har vi for nylig gennemført endnu en succesfuld jagt, hvor det lykkedes den danske professionelle jæger, Frank Jacobsen, at nedlægge en stærk gammel guldmedalje-buk. Bushbukken blev nedlagt på tredje jagtdag med et perfekt skud på over 300 meter – ikke nogen usædvanlig skudafstand i dette område. Terrænet er de fleste steder bevokset med tæt, regnskovsagtig krat, der veksler med klippefyldte lysninger. Det er krævende jagt, som fordrer god fysik og masser af tålmodighed – til gengæld er chancerne for et virkelig toptrofæ gode.

Kontakt os for yderligere information om bjergjagt på Bushbuck med Side by Side Safaris.