Rekord Springbok nedlagt af Side by Side Safaris klient
dec-2015-news

Danske Dennis Knudsen har på en safari fornylig haft held til at nedlægge et absolut toptrofæ af Cape Springbok. I området hvor denne buk blev nedlagt, er der observeret flere med trofæer i potentielt samme størrelse.

Vi havde fornylig fornøjelsen for tredje gang at arrangere en safari for vores danske klient, Dennis Knudsen. Dennis har på tidligere safarier nedlagt flotte medaljetrofæer af Cape Springbok, en art som han finder særligt udfordrende at jage. Under en tur rundt i terrænet, havde PH Bjørn Jensen observeret en Springbok med horn, der var markant større end de øvrige dyr i flokken. Da Dennis Knudsen hørte om denne specielle buk, kom trofæjægeren op i ham; den ville han meget gerne forsøge at nedlægge.

Springbok er flokdyr, som holder til i helt åbent terræn. Dyrene flytter sig meget rundt, men holder sig i reglen i nærheden af et kerneområde, hvor de føler sig trygge. Efter tre dages intensiv jagt lykkedes det at lokalisere den pågældende Springbok, og Dennis nedlagde den med et sikkert skud på langt hold. Dette unikke trofæ af Cape Springbok har det næstlængste sæt horn registreret i Nordisk Safariklubs rekordbog og placerer sig samtidig på en flot 24. plads i verden nogensinde i SCI's Book of Records.

Efterfølgende har PH Bjørn Jensen i det samme område observeret flere Springbok bukke med horn i potentielt samme kategori, som Dennis Knudsens rekordtrofæ, så har man ambitioner i den retning, er der måske mulighed for at nedlægge et absolut toptrofæ. Kontakt os og forhør nærmere.