Succes med jagt på Bushpig

Bushpig er sky dyr, der fortrinsvis er aktive i døgnets mørke timer. Det gør arten vanskelig at jage, og der fordres både tålmodighed og resoluthed af jægeren. Til gengæld byder jagten både på intens spænding og stor tilfredshed, når det lykkes.

Side by Side Safaris' Klipplaat revir byder på ideelle terrænforhold til Bushpig, og arten trives derfor på reviret. Succesraten på vores Bushpigjagter er høj, og vi er derfor glade for at kunne tilbyde jagt specifikt på dette eftertragtede trofæ.

Kontakt os for nærmere oplysninger om Bushpig jagt med Side by Side Safaris.