Kvindelig dansk jæger nedlægger internationalt Top-10 trofæ
news-jan-2016-2-1

På en safari hos Side by Side Safaris lykkedes det den danske jæger, Helle Lyngsdal, at nedlægge et eksemplar af Black Wildebeest, som nu er opmålt til at placere sig helt oppe som nummer syv på SCI's internationale rekordliste.

Side by Side Safaris har adgang til et terræn, der er ideelt for Black Wildebeest, hvor dyrene derfor ofte udvikler horn, der er langt over gennemsnittet. Black Wildebeest foretrækker åbent terræn med frit udsyn, og de opholder sig derfor gerne på toppen af åbne højdedrag med vidtstrakte græssletter. Det gør jagten på Black Wildebeest udfordrende, da dyrene som regel er i konstant bevægelse.

Denne gamle tyr med de exceptionelle horn var en del af en flok på 20-30 dyr, som Helles danske PH, Bjørn Jensen, lokaliserede. Efter en spændende pürsch lykkedes det at bringe rekordtrofæet i hus med et perfekt skud på langt hold.